Vibe #02 với Tiên Huỳnh: Thời trang, sự cân bằng và tính duy nhất.

Huỳnh Tiên, nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi tại Sài Gòn, cô bạn mê suit của chúng tôi – trò chuyện về đời sống, đam mê và thời trang với Trí Lecao. Cùng nghe nhé! Vibe #2 – với […]

Huỳnh Tiên, nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi tại Sài Gòn, cô bạn mê suit của chúng tôi – trò chuyện về đời sống, đam mê và thời trang với Trí Lecao. Cùng nghe nhé!

Vibe #2 – với Huỳnh Tiên

 

In The Vibe Podcast with Huỳnh Tiên


Podcast được phát triển bởi: Vibeji.com