Vibe #03 – với Uy Lê: hài độc thoại, tính authentic, “hãy cùng bớt xạo”, và tâm lý

Uy Lê bắt đầu hành trình hài độc thoại ở Việt Nam có lẽ chỉ sau Dưa Leo (nếu ai có biết) và cùng xây dựng cộng đồng Sài Gòn Tếu đang rất nổi ở Việt Nam. Ở Uy không […]

Uy Lê bắt đầu hành trình hài độc thoại ở Việt Nam có lẽ chỉ sau Dưa Leo (nếu ai có biết) và cùng xây dựng cộng đồng Sài Gòn Tếu đang rất nổi ở Việt Nam. Ở Uy không chỉ là tiếng cười, mà còn về tính lắng đọng, thấu hiểu và suy tư.

Hài không phải là hề. Chất thì không nên xạo. Quan điểm của Uy và Trí tương đồng ở khía cạnh của underground art – sự giống nhau của standup comedy và rap từ khởi nguồn phong trào đến thời điểm chuyển mình sang chuyên nghiệp.

Uy tin là authenticity là chìa khóa để dẫn tới thành công cá nhân, Trí chia sẻ góc nhìn này. Uy nói: “mấy bạn bớt xạo trên internet, bớt xạo với mình, Uy thấy ai cũng hay xạo xạo, kể cả Uy”

Trí thì tất nhiên không có xạo 🙂

—–

Facebook: https://www.facebook.com/inthevibe.vn/
Instagram: https://www.instagram.com/inthevibe.podcast/